Ha Minh Duong Import Export Company Limited

No. 37, Quarter 4, Ninh Giang town, Ninh Giang district, Hai Duong province
베트남 베트남

재활용 플랜트 비즈니스 상세 정보

금속
처리가능한 재질:
비철금속
재활용된 제품:
합금 괴, 빌렛
플랜트의 수:
1
최신업데이트
2024. 4. 25.